Bidden na Dokkum 2017.

Ik maak me zorgen. Ik ben onrustig over die aktie op de snelweg bij Dokkum.   Een groep mensen is op weg om in goede orde een demonstratie te houden en ze hebben een vergunning. Alles klopte  om een belangrijk grondrecht in Nederland te laten plaatsvinden. Dan blokkeren relschoppers de snelweg, illegaal en levensgevaarlijk. Vervolgens hoort de overheid over  het dreigende gevaar dat anderen in Dokkum klaarstaan met zwaar vuurwerk om de demonstranten mee lastig te vallen. Zwaar vuurwerk! Illegaal en een regelrechte bedreiging voor ogen en ledematen.   De bussen met demonstranten worden omgeleid, in eerste instantie met als reden dat ze nu te laat aan zouden komen.   Daar maak ik me zorgen over. Dit heeft de potentie in zich om de samenleving te ontwrichten. Want het lijkt er op dat de daders in sommige kringen helden worden gemaakt. En zeker is dat een grondrecht niet is gewaarborgd.   Ik maak me zorgen en bid. Laat uw Koninkrijk komen. En laat ons land dan toch een beetje lijken op dat rijk dat Jezus wil vestigen en waar wij als zijn volgelingen aan mogen werken: een land waar recht gedaan wordt en niet met twee maten wordt gemeten; een land waar de overheid zorgt voor goede orde; een land waar de overheid het monopolie heeft op geweld en geweld van onderdanen tegengaat; een land waar we leren om naar elkaar te luisteren en elkaars pijn proberen te begrijpen;   Als ons land een beetje mag gaan lijken op het goede dat God met een land voor heeft hoeven we het niet van de straat of de snelweg te...

Keller had die prijs wel moeten krijgen

Het Nederlands Dagblad van 23 maart meldt dat Tim Keller toch niet de Kuyper Prize krijgt. Princeton Theological Seminary had deze prijs toegekend vanwege  ‘innovatieve theologie’ ,  maar de achterban van Princeton slaat op tilt. De toekenning wordt terug gedraaid. Een belachelijk besluit. De kritiek die is losgebarsten betreft  zijn orthodoxe standpunten over vrouwen in de kerk en homoseksualiteit. Ik snap goed dat mensen niet enthousiast zijn over de stellingname van Keller als het gaat over deze onderwerpen. Dat ben ik ook niet. Ik ben verder ook niet altijd enthousiast over wat hij schrijft en preekt, hoewel ik er bij moet zeggen dat ik hem al een tijdje niet meer nauwkeurig volg. Dat heb ik wel  lang gedaan; ik ben bijzonder geboeid en gevormd door zijn preken. Jarenlang heb ik die allemaal beluisterd en  er mijn voordeel mee gedaan. Maar ik ben afgehaakt omdat het voor mij  allemaal wel wat voorspelbaar werd, en omdat hij op de punten waarop ik met hem van mening verschilde niet meer inspirerend genoeg was  om mijn mening opnieuw tegen het licht te houden.   Maar dat Keller een prijs krijgt voor innovatieve theologie snap ik heel goed. Niet alleen omdat ik heel veel aan hem gehad heb, maar ook omdat hij evident velen heeft geïnspireerd en beïnvloed. En omdat hij zo het Koninkrijk van God gestalte geeft.   Maar dat vindt dus niet iedereen. Kennelijk deugt hij niet omdat zijn ideeën afwijken. Dat is voor een academisch instituut een aanfluiting. Keller is geen misdadiger omdat hij een visie heeft die al zo’n 2000 jaar gangbaar is in de christelijke wereld. Hij hangt ook...

De regenboogvlag op ‘Coming Out Day’ met dank aan de CU

Onlangs maakte ik op de markt in Voorhout  een grap mee. Het ging om niks en draaide zomaar uit op een grap over homo’s. Niet heel vervelend, ook vast niet bedoeld als een beschadiging van wie dan ook, maar gewoon een grap die als vanzelf ontstaat over homo’s. Daar maken mensen nou eenmaal graag en gemakkelijk grappen over. Het is zo gewoon dat je  een speciale reden moet  hebben om de pijn ervan mee te maken. Ik ervoer het zelf in een flits: zo makkelijk maken mensen grappen ook over mijn kind.   Gelukkig maar dat morgen, op  ‘Coming Out Day’, de regenboogvlag wappert in Teylingen. Ook op het plein waar die markt is op vrijdag. Dus als die vlag een klein weekje blijft hangen zullen alle marktkooplieden in het vervolg weten hoe het hoort.   Eerlijk gezegd weet ik niet zo goed of het veel resultaat heeft. Ik geloof dat ik ook niet zo snel aktie zou ondernemen om zo’n vlag te laten wapperen.   En toch ben ik blij dat die vlag er komt. En ik ben trots op de fractie van de ChristenUnie, die dit niet heeft tegen gehouden. In het verslag in het Leids Dagblad over de vergadering waar dit besloten werd lees ik: “Als een van de weinige christelijke partijen in het land, is de Teylingse afdeling van de CU niet tegen het wapperen van de  –regenboog, AB-   vlag”. Ik hoop van harte dat dat te pessimistisch is.   Want ook al geloof ik niet zo erg in deze vlag, ik ben wel overtuigd van de negatieve impact van het verzet tegen zo’n symbolische...

Dominee’s moeten langzaam leren leven

Langzaam is beter! Het handige van het werk van een gemeentepredikant is dat je altijd deadlines hebt. De wekelijkste preek is bij voorkeur af als je de kerk op zondag binnenloopt. Tegenwoordig moet je met de liturgie in ieder geval zo vroeg klaar zijn dat alle moderne media ook goed gebruikt kunnen worden; filmpjes getest, dansjes geoefend, en de schriftltezers op tijd gewaarschuwd. En de PowerPoint bij de preek moet natuurlijk op tijd aangeleverd, want zonder PowerPoint valt de gemeente in slaap. En dat is dan nog mee één deel van het je takenpakket. Kortom, we blijven vrolijk bezig. Maar doe je ook de goede dingen? En pik je door al die deadlines eigenlijk wel de belangrijke signalen op: hints over de voorspelbaarheid van je preken, opmerkingen over andere dominees die heel trouw zijn in het bezoeken van ouderen, kerkenraden die het evaluatiegesprek maar blijven uitstellen. In de praktijk van het predikantenleven kan er van alles misgaan en vaak ontdek je dat als het te laat is: de kerk loopt leeg en de PowerPoint faciliteert een powernap, mensen hebben eigenlijk geen behoefte meer aan jouw pastoraal bezoek, en het evaluatiegesprek blijkt opeens een functioneringsgesprek en begint op een afrekening te lijken. Verrast kijk je dan om je heen en beseft: er is opeens iets veranderd. Maar misschien had je je er wel op kunnen voorbereiden. Bijvoorbeeld door ook een andere focus te hebben dan alleen de korte termijn. Deadlines aan de kant dus. Dat kun je op verschillende manieren doen. Je kunt even afstand nemen van de hectiek door een cursus te doen in het kader van de Permanente...

“Hart voor homo’s” heeft recht op subsidie

Op de EO jongerendag is een nieuwe organisatie gepresenteerd: ‘Hart voor homo’s’. De organisatie wil homo’s ondersteunen die kiezen voor een leven in seksuele onthouding. Dat blijkt nogal gevoelig te liggen, vooral omdat de organisatie subsidie heeft ontvangen. Minister Bussemaker, die uiteindelijk verantwoordelijk is voor de subsidie, was ontstemd. Tegenover de NOS zegt ze: „Sociale acceptatie kan op verschillende manieren, en dat betekent dat je niet alleen moet kunnen ontdekken dat je LHBT’er bent en dat het bespreekbaar wordt, maar dat je het ook moet kunnen doen.” Hier gaat iets heel erg mis. Ik weet niet of “Hart voor homo’s “ formeel aan de voorwaarden voor subsidie voldeed; ik neem aan van wel, want anders zou het niet zijn toegekend. Maar ik lees hier vooral een inhoudelijk argument: “geen subsidie voor een organisatie die mensen ondersteunt om in onthouding te leven”. Dat is zorgelijk. Ik deel de inzichten van ‘Hart voor homo’s’ niet geloof ik ; ik houd een slag om de arm omdat ik nog niet uitgebreid heb kennisgemaakt. Maar wat ik tot nu toe lees in de pers lijkt wel heel helder. De initiatiefnemers pleiten voor een leven in onthouding en willen homo’s daarin ondersteunen. Ik vind die nadruk op onthouding te massief. Ik ben ervan overtuigd dat de uitdaging in de kerk nu is om te werken aan een goede manier om homo’s te ondersteunen in het vorm geven van een seksuele relatie die gebaseerd is op liefde en trouw. Ik zie te vaak om me heen dat het lang volgehouden standpunt dat een homo ‘het wel mag zijn maar niet mag doen’ niet goed is...