Mijn bescheiden bijdrage aan de buurt is dat ik soms inval op de kinderboerderij.

Als een vrijwilliger ziek is kan ik in nood inspringen.

Daar ben je ook dominee voor:

voorbereid om van het ene moment op het andere te doen wat dringend en belangrijk is.

Tijdkwadrant I van Covey.

Ik wilde het even snel doen,

maar mijn hulpjes bepaalden me bij andere lessen van Covey.

‘Eerst begrijpen en dan begrepen worden’

en

‘Denk vanuit synergie’.

 

Eerst die synergie.

Hoewel het er op leek dat ik het alleen veel sneller kon.

bleken de hulpjes toch ook veel voordeel op te leveren.

Ze kenden de gang van zaken veel beter dan ik als invaller,

dus ik hoefde over veel zaken niet eens na te denken.

Uiteindelijk was het een ‘win / win’ situatie.

Wat ik alleen veel sneller kon

werd gecompenseerd door dat waar ik niet meer over hoefde na te denken.

En het was veel gezelliger.

 

Het belangrijkste voor me was die andere regel:

‘Eerst begrijpen, dan begrepen worden’.

Een van mijn hulpjes was een jongen met een lichamelijke beperking.

Een moeizame motoriek en zeer moeizame spraak.

Ik had even tijd nodig om hem  letterlijk te begrijpen.

Maar wat was het een geweldige ontdekking.

 

Ik zag hem met moeite, maar vooral met veel passie,

een broodpap klaarmaken voor de eenden.

Langzamer dan ik zou doen, maar veel meer gedreven.

Als ik even een te korte bocht maakte

(het besluit om het snel te doen ben je niet zomaar kwijt)

legde hij een hand op mijn arm

en vertelde overtuigd hoe het altijd hoorde op dinsdagmiddag.

“Die aanhanger moet op dinsdagmiddag daar staan

en jij moet het hek voor me open houden”.

En daar ging hij,

met zijn kwetsbare  lijf manoeuvreerde hij de aanhanger precies op de plek.

“Je moet nog in het schriftje schrijven”

zei hij toen we klaar waren.

“Dat doe ik helemaal op het laatst” zei ik.

Maar dat was niet de bedoeling begreep ik uit die hand op mijn arm en zijn heldere ogen.

“Ik doe altijd de deur op slot en de lichten uit”.

Heldere taal uit een beperkte mond.

Trots liep hij de laatste ronde en doofde alle lampen.

Maar wat een licht straalt er als je de ander begrijpt!

Iedereen die in de kerk werkt

zou stage moeten lopen op een kinderboerderij.

Je kan zomaar in zwakheid kracht ontdekken.

Leuk? Nuttig? Deel dan met anderen!