De eerste stilteretraite die ik volgde duurde acht dagen.
In mijn omgeving werd met enige reserve gereageerd.
“Wat een gedoe, en dan acht dagen lang.
Wat gaat dat opleveren?”

Ik had geen helder beeld van het resultaat.
Ik kende wel mijn verlangen.
Ik hoopte op een lange tijd van rust en stilte
om daarin God te ontmoeten.
Zijn licht over mijn leven te laten schijnen
en te weten hoe mijn weg verder zou gaan.
Ik was me al langer bewust op een kruispunt te staan
maar onvoldoende zeker over de volgende stap.

De stilte was soms wat vervreemdend.
Het contact met anderen is heel beperkt.
Je ziet soms dat mensen iets meemaken
maar er zijn geen woorden om er naar te informeren,
laat staan om iemand te bemoedigen.
Maar het hoefde ook niet.
Een goede les voor een pastor;
er waren andere begeleiders
zij voerden de gesprekken
en ik was daar alleen maar voor mezelf.
Ik mocht de stilte zo ontvangen.

Een weldadige stilte
alleen onderbroken door de dagelijkse lofzang
en de gesprekken met de begeleiders.

In de stilte was ik met de Bijbel bezig.
Biddend over bijbelgedeelten die ik kreeg aangereikt.
Een eigenaardige methode natuurlijk als je gewend bent preken voor te bereiden.
Bijbelverzen zijn om uit te leggen
niet om te bidden.
Het bleek echter een prima manier
om de stilte vorm te geven.
En wat was het goed om Gods stem in die stilte te horen.

Het was ook goed om te toetsen wat ik hoorde.
Twee wijze begeleiders stonden naast me.
Ook tegenover me.
Ze daagden me uit om wat ik van God meende te horen te toetsen;
ze vonden de stappen die ik begon te ontdekken niet voor de hand liggen.
Ik kreeg steeds meer teksten om te bidden
en steeds meer bevestiging van/over de weg voor me.
En daarbij dan ook uiteindelijk de zegen van de begeleiders.

Het was een goede week
en het is het begin geworden van een nieuwe wending in mijn leven.
En als een mooie bonus
heeft het voor mijn directe omgeving veel opgeleverd.

Een week is overigens wel vrij lang.
Op de Kleopasdagen kun je een retraite van een lang weekend volgen.
Heb je interesse in deze vorm , kijk dan op http://www.kleopasdagen.nl/

Leuk? Nuttig? Deel dan met anderen!