Fit-for-Life-LogoEen telefonische cursus waarbij de cursist leert om stress te hanteren en zo burn-out te voorkomen. Ook zeer geschikt voor het herstel van burn-out.
Deze cursus is ontwikkeld in Engeland en wordt inmiddels in vele landen met succes aangeboden. Voor meer achtergrondinformatie kijk op de website van Fit for Life.tel

De cursist krijgt op een snelle en eenvoudige manier handvatten aangereikt om zijn mentale weerbaarheid te vergroten, waardoor hij de opbouw van spanning leert tegen te gaan. Een belangrijke basis voor iedereen die ervaart dat het leven hectisch en veeleisend is.

De cursus geeft heldere informatie over de effecten van stress, zowel mentaal als fysiek, en geeft daardoor scherp inzicht in het ontstaan van stress. Dat inzicht, gecombineerd met de goede aanwijzingen om de stress te hanteren brengt een zeer positieve ervaring met zich mee: je bent niet overgeleverd aan de impulsen die op je af komen.

Een belangrijke voorwaarde om stress te hanteren is de mentale weerbaarheid. Aan de hand van een overzichtelijke matrix worden de verschillende levensgebieden in kaart gebracht die invloed hebben op die weerbaarheid. Vervolgens leert de cursist te herkennen wat de sterke en zwakke kanten zijn van zijn persoonlijkheid op die specifieke gebieden en vooral om de zwakheid te hanteren en de kracht verder te ontwikkelen. Het is op die manier een programma dat voor iedere cursist maatwerk kan leveren.

Praktische zaken.

De cursus is zeer gemakkelijk toegankelijk en laagdrempelig, want het is een cursus die per telefoon of over Skype wordt gegeven; dat kan dan ook op ieder moment van de dag en is zo gemakkelijk inpasbaar in een allerlei werkschema’s.

Je krijgt per week een digitaal hoofdstuk uit het werkboek toegestuurd; zo stel je een document samen dat je achteraf ook nog kan raadplegen. Er zijn verder 6 telefonische consulten van ongeveer een uur. Daarnaast zal per week nog ongeveer 1,5 uur besteed moeten worden aan voorbereiding en oefeningen.

De prijs van de cursus is 930 euro exclusief BTW.  (1125,30 inclusief)

Fit for Life in Nederland.

De telefonische versie van Fit for Life wordt in Nederland alleen door mij aangeboden.

Oorspronkelijk is Fit for Life ontwikkeld als een programma voor groepstraining. De groepstraining wordt in Nederland aangeboden door Ascender.

Kijk hier voor een specifiek aanbod voor predikanten.

Met klachten die uiteindelijk zouden kunnen leiden tot een burn-out, kwam ik via CNV onderwijs bij Alex terecht. Na het kennismakingsgesprek gaf hij mij het advies de cursus Fit for Life te volgen. In zes weken tijd kijk je naar het belang van weerbaarheid, stressreacties en hoe je een stresscyclus kunt doorbreken.  Mij heeft het geleerd hoe ik op diverse gebieden mijn weerbaarheid kan vergroten. Door middel van het stellen van de juiste vragen kwam er o.a. ordening in mijn gedachten, kreeg ik zicht op wat mij energie oplevert en wat de signalen van stress bij mij zijn.

In plaats van het gevoel te hebben dat een situatie mij beheerst heb ik nu het gevoel dat ik de situatie beheers. En dat in zes weken tijd!
Dat de gesprekken per telefoon verliepen vormde geen enkele belemmering. Ik heb de gesprekken als zeer effectief, praktisch, persoonlijk en prettig ervaren.  De regelmatige reflecties van Alex hielden mij scherp. Het lesmateriaal is praktisch. Het is weinig leeswerk maar materiaal waar je daadwerkelijk meteen mee aan de slag kunt. Het vormt ook een naslagwerk voor in de toekomst.
Ik ben heel blij deze  cursus te hebben gevolgd en kan deze zeker aanbevelen. Ik kan in ieder geval weer op een ontspannen manier mijn werk doen. Het gestelde doel is bereikt.

Ineke Hofland

De cursus Fit For Life heeft me ondersteund in mijn kijken naar mijn functioneren. Een 6-tal aandachtsvelden werd aangereikt die allemaal betekenis hebben voor welbevinden in het leven van alledag. Een resiliance matrix oftewel een matrix die inzicht geeft in je veerkracht op de volgende deelterreinen: een positieve leefstijl, je sociale netwerk, zelfbeheer, positief denken, innerlijke balans en effectief handelen.

Tijd, rust en gerichte reflectie vormen daarin belangrijke kenmerken van de cursus om het tot een succes te maken. Op de meeste terreinen kon ik zeggen dat ik een goede basis heb. De cursus had een bevestigende uitwerking. Ook gaf de cursus regelmatig aanzetten tot verandering, bruikbare inzichten: welkome aanzetten tot verandering. Heel plezierig.

Het is een cursus die ik ga inplannen in mijn bezigheden. Als een soort jaarlijkse APK.

Dank, Alex, voor je begeleiding, je expertise en je rust. Weldadig.

Robert Roth

Predikant van de Vrijgemaakte Kerk van Oegstgeest

Ik volgde het Fit for Life programma bij Alex in een hectische periode, met gezinsuitbreiding en een verhuizing als het topje van de ijsberg. De cursus bood mij meteen al praktische handvatten om de stress de baas te blijven en momenten van ontspanning in te ruimen.

De methode van Fit for Life biedt op een toegankelijke, down to earth manier inzicht in ons fysieke en mentale functioneren. Dat inzicht wordt meteen verbonden met concrete instrumenten, die bijdragen aan een gezonde balans in je leven. Het rendement van de cursus is hoog: de tijdsinvestering is relatief klein en de directe winst is groot.

Als ervaren coach en supervisor biedt Alex duidelijk meerwaarde bij deze cursus. Zijn ervaring, rust en humor zorgen ervoor dat het leuk is om Fit for Life te volgen.

Daniël Timmerman

Predikant Nederlands Gereformeerde Kerk

Je zult er versteld van staan hoeveel energie je krijgt als je werkt vanuit je kracht.
Neem contact met me op om te kijken wat ik voor jou kan betekenen.
NEEM CONTACT OP