Persoonlijk

Sinds 1990 werk ik als predikant, tot november 2012 was dat steeds full-time. Sinds 1 november 2012 ben ik in deeltijd gaan werken in de Nederlands Gereformeerde Kerk van Heemstede. Supervisie en coaching is voor mij een uitdagend extra naast het predikantswerk, vooral door de andere context en andere focus. Door de deeltijd aanstelling die nu heb krijg ik de gelegenheid om dit uitdagende extra meer uit te werken. Ik hoop zo het goede van twee werelden te combineren. Ik ben aangesteld als supervisor bij de predikantenopleiding van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Daarnaast geef ik supervisie en coaching aan allerlei mensen in allerlei levenssituaties.