Sinds 1990 ben ik predikant in het kerkverband van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Daarvoor heb ik theologie gestudeerd in Utrecht en in Grand Rapids (VS). Mijn hoofdvak was pastorale theologie.
Per 1 november 2012 ben ik in deeltijd gaan werken in de Nederlands Gereformeerde Kerk van Heemstede, en heb ik samen met mijn vrouw Joke de VOF BoshuizenCoaching opgericht. Ik kan op deze manier het goede van twee werelden combineren.
Ik ben aangesteld als supervisor bij de predikantenopleiding van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Daarnaast geef ik supervisie en coaching aan allerlei mensen in allerlei levenssituaties.
Als predikant ben ik lid van de Vertrouwens en Advies Commissie binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken. Deze commissie wordt ingeschakeld bij het begeleiden van lastige processen in kerkelijke gemeentes en richt zich in het bijzonder op het hanteren van conflictsituaties.
Als coach en trainer maak ik deel uit van het coachingsnetwerk “Toerusting 2.0” dat zich vooral richt op coaching en training in de kerkelijke setting.
Daarnaast ben ik aangesloten bij het coachingsnetwerk van CNV Onderwijs.