Boshuizen Coaching

Voor een doelgerichte ontdekkingstocht.

Predikantenblog

Lees mee en doe inspiratie op.
Ervaringsverhalen en wegen om verder te komen

Leef! en werk

Je werkt beter en het werk wordt leuker als je je leven goed ordent. Dat kan je trainen.

Fit for Life

werkstress hanteren
werken aan veerkracht
de stresscirkel doorbreken

Levensbeschouwing

Wat betekenen hogere waarden voor je? Hoe leer je ermee werken? Ik help je dat te ontdekken.

Supervisie

Als je wilt leren over jezelf
in de praktijk van werk of studie.

Coaching

Ik help je richting te vinden in je werk en leven.

Verandermanagement

Welke kant willen we op? Groepen mensen (kerken, bedrijven) hebben vaak even hulp van buiten nodig. Ik zie meer en kan helpen.

Predikanten

Waarom zou je eigenlijk een collega vragen voor coaching?
Lees hier wat ik je te bieden heb.

Life Coaching

Wat wil je met je leven? Welke kant moet je op? Maak gebruik van mijn gaven om te luisteren zodat je jezelf de weg kan wijzen.

BoshuizenCoaching


Wie ik ben

Ik ben Alex Boshuizen….

Achtergrond

Ik ben zeer enthousiast over coaching en supervisie. Mijn interesse hiervoor is al gewekt toen ik als student een uitgebreide training deed van Klinisch Pastorale Vorming. Die training deed ik in de VS, als onderdeel van een masterprogramma “Pastoral Care and Counseling”.
Toen ik vervolgens in 1990 als predikant ging werken heb ik mij meteen erg aangetrokken gevoeld door het pastorale aspect van mijn werk; dat deel waar ik met de mensen optrok. Ik had veel baat bij wat ik voor mezelf had geleerd door de supervisie, maar miste in het pastorale werk de mogelijkheid om er actief mee bezig te zijn. Ik zag die mogelijkheid niet, enerzijds omdat het pastorale werk van een predikant zich vaak niet leent voor een supervisorische of coachende insteek, anderzijds omdat ik als vanzelf werd meegenomen in de verwachtingen van de kerkelijke gemeente en te weinig zag hoe pastoraat ook anders kon.
Maar ik verlangde op dit gebied naar meer.
Dit verlangen naar meer heeft zich vertaald in het volgen van een opleiding supervisiekunde, met later als voor mij logisch vervolg een coachingsopleiding. In deze opleidingen heb ik geleerd om veel van mijn praktische training, opgedane ervaring en door de jaren ontwikkelde intuïtie op een nieuwe manier te gebruiken.
Coaching en supervisie doe ik naast mijn werk als predikant. Het is een vruchtbare combinatie van twee soorten werk die wel duidelijk raakvlakken hebben. In de coaching en supervisie is het werken veel meer doelgericht.
Als predikant heb ik geleerd om de mensen met wie ik werk heel goed te begrijpen, zorgvuldig te luisteren, en waar nodig ook de ruimte te geven voor ‘gewoon maar zijn’. Als supervisor en coach gebruik ik die kwaliteiten, maar dring tegelijk al snel aan op nieuwe stappen. Ik streef naar veiligheid in die zin dat je bij mij mag zijn wie je bent, en dat ik mijn best zal doen je serieus te nemen. Maar ik streef tegelijk naar onveiligheid, omdat ik je zal uitdagen nieuwe stappen te zetten en nieuwe wegen te bewandelen.
Want coaching en supervisie zijn niet bedoeld om ‘gewoon maar te zijn’ , maar om steeds weer te groeien.

De focus

Als je op zoek bent naar een coach die het kerkelijke werkveld goed begrijpt en er ook met een gezonde afstand naar durft te kijken ben ik je man. Mijn kwaliteit ligt vooral op de spanning tussen enerzijds gelovig leven en je verantwoordelijkheden kennen en anderzijds je eigen grenzen goed in de gaten houden.

Ik ben in staat om je levensovertuiging te doorgronden en die serieus te nemen en met je op zoek te gaan naar wat de kracht van die overtuiging is om je leven vorm te geven.

Daarbij ben ik er op gericht om te zoeken naar jouw kracht en naar wat jouw welzijn bevordert, waarbij ik werk vanuit de overtuiging dat een levensovertuiging je als mens steeds weer moet laten groeien.

Manier van werken
Ik ben er op gericht je heel goed te begrijpen en zo tot je recht te laten komen.
Maar ik ben er vooral opgericht om samen op weg te zijn.
Ik verwacht van de coachee een doelgerichte manier van werken en de bereidheid nieuwe stappen te zetten.
Dat kan oncomfortabel zijn.
Coaching bij mij betekent veiligheid, geen rust.

Je zult er versteld van staan hoeveel energie je krijgt als je werkt vanuit je kracht.
Neem contact met me op om te kijken wat ik voor jou kan betekenen.

NEEM CONTACT OP
Alex wist op de juiste manier kritische vragen te stellen, waardoor je met meer afstand naar jezelf kunt kijken. Het allerbelangrijkste dat voortkwam uit de supervisie was voor mij: meer werkplezier. Fleur

Zoek je een supervisor die je op je gemak stelt zonder je in slaap te sussen, je spiegels voorhoudt en kritische vragen stelt zonder dat je je aangevallen voelt, humor heeft en gebruikt zonder zijn professionaliteit te verliezen, net als jij streeft naar realistische en meetbare doelen met betrekking tot verbeteringen in je werk en hoe je daar als mens in staat? Ies

In plaats van het gevoel te hebben dat een situatie mij beheerst heb ik nu het gevoel dat ik de situatie beheers. En dat in zes weken tijd! Ik heb de gesprekken als zeer effectief, praktisch, persoonlijk en prettig ervaren. Ineke

Ik werd verrast met een heel andere insteek: het gaat niet in de eerste plaats om een stukje agenda-beheer, maar om de relatie van je persoonlijke doelen en drijfveren mèt die agenda. Van harte aanbevolen voor iedereen die eens wil nagaan of haar of zijn persoonlijke doelen de juiste prioriteit krijgen. Piet