In de supervisie richten we ons op de concrete werksituatie, vaak gerelateerd aan een opleiding.
Meer dan bij coaching ligt de focus op dat wat jij als persoon meebrengt in het veld waarin je aan het werk bent.
De nadruk ligt meer op wie jij bent en hoe jij je verhoudt tot het werk.
Het kan gebeuren dat we meer dan in coaching een uitstapje maken naar hoe je geworden bent die je bent, wat je diepere drijfveren zijn om te doen wat je doet, en heel belangrijk: hoe dat voor je voelt.
Supervisie neemt in de regel wat meer tijd en kan op het persoonlijk vlak wat dieper gaan.
Het is beslist geen therapie en blijft altijd werk gerelateerd.
Het is ook een belangrijk instrument in opleidingssituaties, vooral als je voor je opleiding aan het werk gaat.

Ik werk bij een grote, internationale zendings- en ontwikkelingsorganisatie. De laatste jaren is het zwaartepunt in mijn werk verschoven van projectimplementatie op het veld naar beleid en management op een hoger nivo in de organisatie. Dat bracht nieuwe uitdagingen met zich mee. In de periode van juni 2007 tot januari 2008 heb ik supervisie ontvangen van Alex Boshuizen. Die heb ik als bijzonder waardevol ervaren en ik voel me nu een stuk beter in staat om de uitdagingen te lijf te gaan. Contactgegevens verkrijgbaar bij Alex Boshuizen

Ik ben werkzaam als maatschappelijk werker in een revalidatiecentrum. Ik heb dit jaar supervisie bij Alex Boshuizen gevolgd. Ik heb hier veel van geleerd. De belangrijkste punten voor mij waren: kritisch naar mezelf durven kijken in een sfeer die veilig aanvoelt. Op deze manier kreeg ik er zelfs plezier in en had ik in de praktijk al snel profijt van. Alex wist op de juiste manier kritische vragen te stellen, waardoor je met meer afstand naar jezelf kunt kijken: inzicht in eigen gedachten en gedrag/handelen dat hieruit voortkomt was hierbij een belangrijk uitgangspunt. Het allerbelangrijkste dat voortkwam uit de supervisie was voor mij: meer werkplezier. Ik zou Alex zeker aanraden, ook voor mensen die werkzaam zijn in de psychosociale sector’. Fleur Weerd

Ik werk als maatschappelijk werker binnen een verpleeghuis. In mijn functie ben ik ikzelf het instrument voor mijn gespreksvoering. In een aantal gevallen liep ik tegen onzekerheden aan en door de vraagstelling van Alex Boshuizen werd mij duidelijk waar die onzekerheid vandaan kwamen en hoe ik ermee moest omgaan. Daarnaast had ik door supervisie veel meer zicht gekregen in mijn eigen functioneren. Ik heb geleerd waar mijn valkuilen, maar ook mijn sterke punten liggen. Ik merkte dat ik na elke supervisie weer een extra stukje gereedschap had meegekregen om mij sterker te maken in de gespreksvoering, waardoor ik me ook zekerder ging voelen. Els Joor

Door de manier van coaching kwamen verschillende belangrijke aspecten naar boven die ik niet in mijn eentje had kunnen onderkennen. De gesprekken hielpen mij ook inzien dat ik anders in mijn werk sta dan dat ik eigenlijk dacht. Het werd zodoende duidelijk op welke manier de zaken het beste aangepakt konden worden. Ook hoe mijn werkwijze aangepast moest worden.
Ik werd zo gecoacht dat ik zelf ontdekte wat de knooppunten waren, zelf nieuwe inzichten kreeg en zelf naar oplossingen toe kon groeien. Al met al een zeer waardevol traject. Contactgegevens verkrijgbaar bij Alex Boshuizen

Ik ben nu predikant van een gemeente. Toen ik in de voorafgaande periode stage liep, had ik supervisiegesprekken met Alex. Met een nuchtere distantie leerde hij me naar mezelf kijken. Vaak met behulp van verbatim verslagen liet hij me door korte vragen zien hoe mijn houding was in het gevoerde (pastorale) gesprek. Zo werd ik gedwongen om me bewust te zijn van mijn positie in zulke gesprekken en hoe zich dat verhoudt tot de doelen die ik me stel.
Wat ik belangrijk vind, is dat de persoon Alex Boshuizen zo vertrouwenwekkend is, dat ik zonder moeite ook m’n zwakke plekken durfde in te brengen, om me vervolgens ook daarin te ontwikkelen. Hans van 't Hof

Vanwege mijn traject tot beëdiging als voorganger, moest ik een supervisie sessie volgen. Het eerste gesprek dat ik met Alex had gaf mij direct al een vertrouwde indruk zodat ik uitzag naar de volgende gesprekken. Hoewel ik niet tot de jongste behoor en een behoorlijke ervaring heb opgedaan op het “geestelijke terrein” heeft Alex me mijn “eigen terrein” op een prettige, maar scherpe wijze voorgehouden. Wat ik zo waardeerde in de gesprekken is dat Alex niet om de kern heen draait, maar er juist met me naar toe durfde te gaan. Zo confronteerde hij me met mijn agenda en mijn verantwoordelijkheid als man en vader. Soms even pijnlijk om onder ogen te zien dat er een scheefgroei aanwezig was. Het was voor mij een zegen om daar op professioneel wijze, maar ik mag ook zeggen, op een bewogen wijze, op gewezen te worden. Ik kan dus op grond van deze gesprekken Alex van harte aanbevelen om eens naar uw leven en werk te kijken. Jack Nugter

Zoek je een supervisor die je op je gemak stelt zonder je in slaap te sussen, je spiegels voorhoudt en kritische vragen stelt zonder dat je je aangevallen voelt, humor heeft en gebruikt zonder zijn professionaliteit te verliezen, net als jij streeft naar realistische en meetbare doelen met betrekking tot verbeteringen in je werk en hoe je daar als mens in staat? Dan kan ik Alex Boshuizen zonder enige aarzeling bij je aanbevelen; deskundig, betrokken, een warme persoonlijkheid en gericht op wat werkt voor jou. Bijkomend voordeel voor mij was dat Alex mijn werk uit eigen ervaring door en door kent, al twijfel ik er niet aan dat het zonder dat aspect net zo waardevol zou zijn geweest. Ies Maaswinkel

Je zult er versteld van staan hoeveel energie je krijgt als je werkt vanuit je kracht.
Neem contact met me op om te kijken wat ik voor jou kan betekenen.

NEEM CONTACT OP